Werkwijze executive search

Het proces

Onze werkwijze bij een executive search opdracht is altijd tailormade en exclusief. Er kan worden gekozen voor het traditionele %-model (fee is een percentage van het jaarsalarispakket) op basis van ‘no cure no pay’ of voor het transparante Xanthic tariefmodel. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 4 tot 8 weken. Middels onderstaande werkwijze is binnen 60 dagen helder, of de samenwerking met Xanthic succesvol gaat worden afgerond of niet. Dit is ook precies de periode dat er exclusiviteit gevraagd wordt.

Om de geschikte kandidaat voor een positie te vinden is een uitgebreide intake zeer belangrijk en noodzakelijk. Dit om een goed beeld te krijgen van de positie en de organisatie. We zullen je attenderen op de uitdagingen en eventuele barrières die het searchproces kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld sterke concurrentie, een veranderende kandidatenmarkt of andere trends binnen bijvoorbeeld de accountancy of private equity. Daarnaast adviseren wij je uiteraard in het samenstellen/herschrijven van het functieprofiel.

De gemiddelde doorlooptijd van ons searchproces is ca. 4-8 weken. Er kan worden gekozen voor het traditionele %-model (fee is een percentage van het jaarsalarispakket) op basis van ‘no cure no pay’ of voor het transparante Xanthic tariefmodel.

Er kunnen verschillende searchmethoden worden toegepast om de juiste kandidaat te vinden. Per positie bespreken wij de methodes die het beste resultaat zullen opleveren. Alle kandidaten worden door de partner van Xanthic persoonlijk geïnterviewd.

Met de kandidaten die uit de eerste selectie/search als meest passend naar voren komen, vindt een persoonlijk gesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt ook alle relevante informatie over de functie en de organisatie aan de kandidaten verstrekt. Zowel de eerste selectie als de gesprekken met kandidaten worden uitgevoerd door mijzelf, partner/eigenaar van Xanthic. Als ervaren executive search professional ben ik getraind en ervaren in het voeren van selectiegesprekken met financials en/of investment management professionals. Ik let hierbij o.a. op competenties, capaciteiten, kennis, drijfveren en motivatie.

Indien gewenst maken vervolgens alle geschikt geachte kandidaten een online assessment (online vragenlijst) welke het voorkeursgedrag in kaart brengt. Het resultaat wordt afgezet tegen een vooraf opgemaakt normprofiel van het gewenste werkgedrag in de betreffende positie/organisatie. Mogelijke risico’s en/of ontwikkel(on)mogelijkheden worden in beeld gebracht. Hiermee wordt het selectieproces geobjectiveerd en wordt de kans op slagen (ook voor de langere termijn) vergroot.

Het doel van de gehele selectie is u ca. 4/5 zeer geschikte kandidaten (shortlist) voor te stellen, waarna u met de kandidaten in gesprek gaat. Deze shortlist kom ik persoonlijk bij u op kantoor toelichten en motiveren.

Ter verkrijging van draagvlak binnen uw organisatie vinden er veelal meerdere gespreksrondes plaats. Wij adviseren maximaal 3 tot 4 gespreksronden, bij voorkeur verspreid over één of maximaal twee dagen. Hierdoor kunnen de agenda’s van de kandidaten ook vrij gemaakt/gehouden worden. Door deze strakke regie, blijft de kans op uitval van kandidaten wegens bijvoorbeeld andere proposities beperkt. Als (een van de) kandidaten afvallen, wordt deze aangevuld met (een) volgende geschikte kandida(a)ten, net zo lang tot u uw nieuwe medewerker aan tafel heeft.

Wij managen het gehele proces om uiteindelijk tot een succesvolle bemiddeling te komen. Wij staan u vanzelfspekend bij in de salarisonderhandelingen.
Indien gewenst, kunnen wij een referentie onderzoek uitvoeren.

Uit ervaring weten wij dat wanneer een geplaatste kandidaat aan de slag gaat de eerste 3 maanden bepalend zijn of een kandidaat wel of niet succesvol gaat zijn binnen de organisatie. Vanzelfsprekend monitoren wij het proces ook na de bemiddeling en houden wij vinger aan de pols. Kortom, gedurende het hele searchproces houden wij intensief contact, sturen wij bij daar waar nodig en informeren wij je regelmatig over de voortgang van het proces.

We execute the search

Neem contact met ons op


  Xanthic tariefmodel

  Duidelijk, transparant en kwalitatief

  De executive search markt is een traditionele en conservatieve markt. Het berekenen van de fee middels een niet transparant % over het jaarsalarispakket bestaat al ruim 20 jaar! Xanthic sluit haar ogen niet voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van social media en recruitment.
  Met het Xanthic tariefmodel bieden wij je een kwalitatief hoogstaand alternatief en doorbreken wij een aantal vastgeroeste principes in de markt.
  Het Xanthic tariefmodel is een volledig transparant en resultaatgericht model dat search expertise en capaciteit biedt in combinatie met een scherp ‘fixed fee’ tarief. Xanthic hanteert ‘fixed fee’ tarieven op basis van exclusiviteit (minimaal 6-8 weken) en daarnaast is een aanbetaling, bij aanvang, van toepassing.
  Geïnteresseerd of wil je meer weten, neem dan contact met ons op.

  Bekijk hier het Xanthic tariefmodel

  Duidelijk, transparant en kwalitatief

  Neem contact met ons op


   Searchmethoden

   Specialisten in search

   Sinds 2007 is de oprichter Xanthic actief op het gebied van Finance & Investment Management search. Daarmee heeft hij een up-to-date, actief en aantoonbaar netwerk opgebouwd van Finance & Investment Management professionals.

   Proactief de markt benaderen is veelal een betere strategie dan wachten tot de juiste kandidaat zich meldt en/of zoeken in de bestaande database. Tegenwoordig is het actief interesseren van kandidaten via het netwerk (referrals) de manier om in contact te komen met de beste kandidaten. Contactpersonen zijn, gezien ons specialisme, veelal ook senior Finance of Investment Management professionals in ons netwerk. Doordat wij ruime ervaring binnen een specifiek vakgebied hebben opgedaan, zijn wij in staat snel te schakelen en de beste kandidaten te bereiken.

   Weet je al wie je graag aan boord zou willen halen of heb je de ideale kandidaat al zelf gespot? Dan is personal search een vaak toegepaste methode. Zoals bekend is vooral het overtuigen (aanpak en ‘tone of voice’) van deze ‘gespotte’ kandidaten van doorslaggevend belang. Gezien onze ervaring op dit gebied is jouw personal search bij ons in goede handen en kun je vertrouwen op een maximaal resultaat.

   Deze methodiek kan een goede manier zijn om ‘latent zoekende’ kandidaten te bereiken. Het niet of wel succesvol toepassen van een advert search is in sterke mate afhankelijk van welke specifieke online media en/of jobboards ingezet worden. Xanthic beschikt over de uitgebreide ervaring op dit gebied en kan je hierin uitstekend adviseren. Ook senior professionals reageren tegenwoordig goed op online media.

   Slechts 15% van alle Finance & Investment Management professionals is actief op zoek naar een nieuwe positie. De rest, 85%, is latent of niet op zoek en vindt haar of zijn weg via netwerken. Deze groep moet daadwerkelijk in beweging worden gebracht en moet dus actief benaderd worden. Dit geldt in nog sterkere mate voor de outperformers in Finance & Investment Management. Een goede methode om deze groep te benaderen is via een social media search. De doelgroep is immers tegenwoordig zeer actief op diverse social media en staat open voor actieve benadering via deze weg.

   Wij spreken veel Finance en/of Investment Management kandidaten op open basis. Wij voeren gemiddeld 1 open kennismakingsgesprek per werkdag.

   Een search kan tevens ondersteund worden door het Xanthic search team. Dit team bestaat uit specialisten in het searchen en sourcen van kandidaten, en zijn getraind in de nieuwste en efficiëntste technieken. De meest recente ontwikkelingen op het gebied van recruitment zijn voor hen geen geheim. Zij passen een combinatie van state-of-the-art searchtechnieken toe en werken met specifieke social media kanalen (niet alleen Linkedin!). Op deze manier kunnen zij heel gericht de juiste kandidaten bereiken. Daarnaast brengen zij de positie middels een op maat gemaakte social media wervingscampagne bij de juiste kandidaten onder de aandacht.

   Specialisten in search

   Neem contact met ons op


    Het gedrag

    Het matchen van gedrag

    Xanthic is in haar selectie gericht op het vinden van een kandidaat die daadwerkelijk gaat ‘bijdragen’ aan het beoogd bedrijfsresultaat. Of kandidaten succesvol zijn in een organisatie is in hoge mate afhankelijk van de cultuur, de stijl van leidinggeven en de strategische doelstellingen van de organisatie. Om deze reden is het mogelijk dat Xanthic in overleg met jou als opdrachtgever in kaart brengt welk gedrag noodzakelijk is om in de specifieke omgeving en/of positie succesvol te zijn: het normprofiel van gewenst gedrag. Doormiddel van het invullen van een online vragenlijst wordt het persoonlijke voorkeurswerkgedrag van kandidaten in kaart gebracht. Het persoonlijke voorkeurswerkgedrag van kandidaten wordt vervolgens tegen de norm afgezet. Resultaat is een objectieve analyse van de meest geschikte kandidaat voor de positie in jouw organisatie.

    Xanthic werkt hierbij samen met een organisatie die gespecialiseerd is op dit gebied.

    Dit ‘online assessment’ maakt persoonlijk werkgedrag inzichtelijk. Bewust wordt gedrag gemeten en niet de persoonlijkheidsstructuur. Medewerkers worden immers beoordeeld op wat zij ‘doen’ en niet zozeer op wie zij ‘zijn’. Dit ‘online assessment geeft inzicht in ‘wat’ je van een kandidaat qua werkgedrag kan verwachten; waar de kwaliteiten, maar ook de valkuilen liggen bij het uitoefenen van zijn functie in jouw organisatie. Het resultaat wordt afgezet tegen het vooropgesteld wenselijk normgedragsprofiel van de positie en een risicoanalyse van de aanstelling is zo gemaakt.
    Naast bewustwording van welk werkgedrag bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, leidt dit proces tot een geobjectiveerde norm waartegen potentiele medewerkers met hun persoonlijke gedragsprofielen worden afgezet. Discrepanties tussen wens en feitelijk gedrag komen in beeld. Ontwikkel(on)mogelijkheden worden in kaart gebracht.

    Voordelen van het toepassen van dit ‘online assessment’ in het selectieproces zijn:

    • Inzicht in welk gedrag bijdraagt aan het beoogde bedrijfsresultaat;
    • Concrete beschrijving van het gewenste gedrag in de specifieke functie, hetgeen een verdieping op het functieprofiel is;
    • Objectivering van het selectieproces: alle potentiele kandidaten worden tegen dezelfde norm afgezet;
    • Risicoreductie foute aanname;
    • Kostenbesparing;
    • Inzicht in ontwikkel(on)mogelijkheden;
    • Input voor gericht interview; en
    • Inzicht voor kandidaat in welke positie/organisatie hij/zij het best past;

    Trouble shooter

    Neem contact met ons op


     Werkwijze Interim Management

     Trouble shooter

     Xanthic heeft afgelopen jaren een sterk netwerk van interim kandidaten opgebouwd. Voor interim opdrachten bestaat de werkwijze dan ook uit een search in ons interim kandidaten bestand en het uitgebreide netwerk. Binnen 1 tot 2 werkdagen zijn wij in staat om je een aantal geschikte kandidaten voor te leggen. Van elke interim manager checken wij, op aanvraag, minimaal 1 referentie.
     De markt voor interim management kenmerkt zich vooral door te hoge fees voor bureaus. Vaak staat dit niet in verhouding met de prestatie die geleverd wordt. Xanthic introduceert daarom een transparant, eenvoudig en kostenbesparend model wat voordelen biedt voor zowel jou als opdrachtgever als voor de interim manager. Uitgangspunt is dat je als opdrachtgever bij plaatsing een vast bedrag (een scherp ‘fixed’ interim tarief dat onafhankelijk is van het uurtarief) per maand betaalt en dus exact weet waar je aan toe bent.

     Duidelijk, transparant en kwalitatief

     Neem contact met ons op


      Management Audit

      Met het team naar een hoger niveau

      Of er nu versterking binnen jouw management team wordt gezocht of dat er een verbetering in de samenwerking binnen jouw management team wordt gewenst, Xanthic kan je indien gewenst inzicht geven in de teamsamenstelling en in hoeverre de samenwerking hierbinnen in balans is.

      Vanuit de vooronderstelling dat een constructief samenwerkend management team bestaat uit zowel overeenkomsten in gedragskenmerken (cultuurelementen) als verschillen in denkstijlen, wordt het management team in kaart gebracht en aangegeven hoe de ideale samenwerking gerealiseerd kan worden middels ontwikkeling ofwel aanvulling van een nieuw teamlid. Bijvoorbeeld bij de aanstelling van een nieuwe CFO, Finance Manager of Director Private Equity.

      Xanthic doet dit in samenwerking met een organisatie welke gespecialiseerd is in het uitvoeren van management audits.